gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest wtorek, 19 lutego 2019


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Zbiorcze zestawienie usługi 2019

zestawienie

zbiorcze zestawienie ofert (scan)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOWOŻENIE.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje o  wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego  z dn. 07.01.2019r. dotyczącego usługi polegającej na organizacji dowozu i odwozu do miejscowości Stanin podopiecznych  Klubu Seniora w Staninie biorących udział w projekcie „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin”. 

Za najkorzystniejszą ofertę zamówienia uznano ofertę złożoną przez następującego  wykonawcę:

  • Oferta nr 1- PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ  W ŁUKOWIE  Spółka akcyjna ul. Piłsudskiego 29 21-400 Łuków

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, tj. cena 100%.

załącznik:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT (SCAN)

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Stanin, dn. 18.01.2019r. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje o  wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego z dn. 08.01.2019r. dotyczącego przeprowadzenia warsztatów/ zajęć dla członków  Klubu Seniora w Staninie biorących udział w projekcie „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin”. 

Za najkorzystniejsze oferty zamówienia uznano oferty złożone przez następujących  wykonawców:

  • Oferta nr 1 - Wanda Klimek zam. Stanin 21 21-422 Stanin Część 2 zapytania 
    (zajęcia kulturalne)
  • Oferta nr 2 - Elżbieta Nurzyńska zam. Stanin 149A/2  21-422 Stanin Część 4 zapytania 
    (zajęcia rękodzielnicze)

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Kierownik GOPS w Staninie - Anna Ostrysz 

załącznik scan

 

Karta Dużej Rodziny – zmiany od 01.01.2019r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STANINIE INFORMUJE ŻE:

Od 1 stycznia 2019r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.

Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących partnerami Karty Dużej Rodziny.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów.

 Do tej pory o Kartę Dużej Rodziny mogli się ubiegać rodziny z co najmniej trójką dzieci, które nie przekroczyły 18 roku życia lub 25 roku życia w sytuacji, gdy dziecko kontynuuje naukę np. w szkole wyższej, a także bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Od miesiąca stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również tym rodzicom, którzy w przeszłości wychowywali co najmniej troje dzieci. Karta jest przyznawana w formie tradycyjnej ( plastikowej ) oraz elektronicznej.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie, Stanin 62, pokój nr.8.

Kierownik GOPS Stanin

Anna Ostrysz