gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest czwartek, 16 sierpnia 2018


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Dokumenty

DOKUMENTY

Zapytanie ofertowe POKL Nr 8/2012 z dnia 04.12.2012 r.

W związku z realizacją projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Stanin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:
Szkolenie 2 - dniowe dla 20 uczestników projektu systemowego: Trening kompetencji rodzicielskich i wychowawczych. Cele treningu: poszerzenie wiedzy na temat specyfiki dzieciństwa i procesu dojrzewania, poznanie własnych kompetencji rodzicielskich, diagnoza barier wychowawczych, trening komunikacji w rodzinie, ćwiczenie umiejętności wychowawczych.