gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest sobota, 24 października 2020


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- pismo przewodnie

- zapytanie ofertowe

- formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.09.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego - świadczenie usług opiekuńczych.

treść dokumentu (scan)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI OPIEKUŃCZE w ramach projektu: "Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin”

Ogłoszenie nr 593893-N-2019 z dnia 2019-09-05 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin- świadczenie usług opiekuńczych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Poniżej lista załączników do pobrania:

Zbiorcze zestawienie ofert 2019 usługi opiekuńcze

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 )

zawiadamia o ofertach złożonych do dnia 13.09.2019 roku do godz. 10.00 w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt” „Niesamodzielni i

niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin- świadczenie usług opiekuńczych”.

Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie: 10.15scan dokumentu 

Efekty realizacji POPŻ Podprogramu 2018 w gminie Stanin

STANIN ZASTAWIE     STANIN TUCHOWICZ    STANIN SARNÓW     STANIN JELENIEC